Въпроси и отговори

Кога е най-подходящо да тестваме сайта за ползваемост?

Колкото по-рано, толкова по-добре.
Най-често хората си мислят, че сайтът може да се тества едва, когато е завършен. Това не е вярно, защото в резултат от тестване за ползваемост се получават много препоръки за промени, а промени се правят най-лесно, когато сайтът все още не е разработен. В зависимост от етапа на развитие на вашия проект:
Преди да проектирате и разработвате

  • Сравняваме сайтовете на конкурентите ви

Преди редизайн

  • Тестваме вашия сайт, за да разберем накъде да насочим ресурсите при предстоящите промени

В процеса на проектирането и/или разработката

  • Тестваме прототип(макет), за да проверим на ефективността на навигацията и подредбата на информацията

Готов сайт, преди (или след) пускане

  • Тестваме сайта, за да осигурим успешен старта на проекта и да очертаем посока на развитие,

Как се подбират участниците в едно тестване?

Според изискванията на клиента подбираме най-подходящите участници.
Разполагаме с база данни с информация за потенциални участници в тестове.

Според профила на вашите потребители, изготвяме въпросник за подбор, който задаваме по телефона или по имейл на потенциалните участници. След това се свързваме с тези от тях, които отговарят на търсния профил и уговаряме удобни ден и час за участие в тестване.

нагоре

Защо да тестваме само с 5, 6 участника от група, не са ли малко? С колко потребители да тестваме сайта?

Тестването с 5 или 6 участника дава оптимално отношение вложени средства, получени резултати.
Опитът ни показва, че при работа с 5 или 6 участника от група (хора със сходни информационни потребности, навици и опит) се постига оптималното отношение цена/качество на получените резултати. Работата с повече потребители би дала по-достоверни и представителни резултати, но едва ли би дала съществена нова информация, като същевременно би оскъпила услугата излишно. При работа с по-малко участници, рискуваме да пропуснем важни аспекти на потребителските изисквания.

Тестването за ползваемост е качествено изследване и при него не се търси повторяемост и статистическа достоверност на резултатите. Целта на тестването е да се подобри ползваемостта, а не да се измери с точност.

Повече по темата:
Why You Only Need to Test With 5 Users (статията е на английски език);
Jakob Nielsen's Alertbox, March 19, 2000
Some people think that usability is very costly and complex and that user tests should be reserved for the rare web design project with a huge budget and a lavish time schedule. Not true. Elaborate usability tests are a waste of resources. The best results come from testing no more than 5 users and running as many small tests as you can afford.

Quantitative Studies: How Many Users to Test? (статията е на английски език);
Jakob Nielsen's Alertbox, June 26, 2006
When collecting usability metrics, testing 20 users typically offers a reasonably tight confidence interval.

Къде се провеждат тестовете?

На удобно за участника място.
Тестването за ползваемост провеждаме дистанционно: модераторът е в офис на Лукрат, а участникът пред служебен или домашен компютър, според предпочитанията му. Модераторът се свързва с компютъра на участника и наблюдава какво се случава на екрана му. Разговорът между двамата тече по Skype.  Екранът на участника и разговора между модератор и участник се записват със специализиран софтуер. След това записите се анализират от експертите.

Какви са членовете на екипа, който провежда тестовете?

Всички членове на екипа са обучени
Екипът, който провежда тестове се състои от специалисти по ползваемост, опитни в работата с потребители и провеждане, обработка и анализ на данни от качествени изследвания. Всички членове на екипа са обучени да работят с потребители, така че да им помагат да отговарят на въпросите изчерпателно, без да внушават определени отговори, термини или мнения.