За Лукрат

Лукрат е първата организация в България, предлагаща професионални услуги по ползваемост. Тестваме за ползваемост сайтове, уеб услуги и софтуерни продукти. ??звършваме експертни анализи. Проектираме сайтове. Пишем текстове, оптимизирани за публикуване в интернет.

Водим и организираме събития по UX дизайн, ползваемост и писане на текстове:

Споделяме опита и знанията си в нашия Блог за UX и ползваемост.

Партнираме с фирми с допирна дейност, за да предлагаме по-пълноценни услуги.

Екип

??маме сериозен опит с ползваемостта и UX дизайна, в работата с потребители и проучването, анализирането и разбирането на техните нужди, нагласи и изисквания - провели сме стотици тестове с потребители. Основното звено на екипа е участвало в проектирането и разработката на редица разнообразни ??Т проекти: електронно обучение, система за билинг, софтуер за поддържане на връзки с контакти (CRM), електронно банкиране, пощи, електронни магазини и различни други уеб услуги.

??стория

Като фирма създадохме Лукрат през 2004 г., но името е известно от преди това. Още през 1999 година започнахме като кръжок в Нов български университет, където в края на годината създадохме лаборатория по ползваемост с името Лукрат.

Ние сме създателите на движението ползваемост в България.

Корпоративна и социална отговорност

Всеки ден ние се грижим за опазването на ресурсите на планетата с малки жестове: използваме електронни фактури и рециклирана хартия, гасим офис-техниката вечер.

Ние вярваме, че доброто лесно намира своите последователи, когато има добри примери. Желанието да се обвържем с  благотворителна кауза се зароди спонтанно у нас, а вече е потребност и част от идеите, които кроим за всеки свой проект.

Представяне в ПиДиЕф

Това е кратко и синтезирано представяне на Лукрат в няколко страници:

Български: Профил на компанията (PDF, 0.7 MB)

English: Company Profile (PDF, 1.5 MB)