Услуги по ползваемост

Тестване

Мобилно тестване (Mobile usability testing), Mobile UX research

Тестване на сайт, мобилно приложение или софтуер, в което участват хора. Наблюдаваме как ползват продукт в естествена среда и през собствено мобилно устройство. Научаваме какви са силните и слабите страни на продукта и какво трябв да се направи, за да се ползва лесно и удобно през ограничен екран.

Предлагаме конкретни препоръки за повишаване на ефективността на продукта и удовлетвореността на потребителите, подкрепени с клипове от тестовите сесии.

Тестване

5-секунден тест на Начална страница

Тестът е бърз метод да се идентифицират и отстранят проблемите на начална страница или да се сравнят две или повече нейни версии.

Предлагаме конкретни препоръки за повишаване на ефективността на страницата и удовлетвореността на потребителите.

 

Тестване

Тестване с потребители (usability testing), UX research

Проучване на сайт или софтуер, в което участват протребители. Наблюдаваме ги, докато ползват продукта в естествената си среда и разговаряме с тях. Така научаваме какви са силните и слабите страни на продукта и какво трябв да се направи за да се подобри потребителското изживяване (UX experience).

Предлагаме конкретни препоръки за повишаване на ефективността на продукта и удовлетвореността на потребителите.

UX анализ

Правим UX анализ на вашия сайт и ви даваме конкретни препоръки за подобряване на взаимодействието и лекотата от гледна точка на потребителите само за 3 дни.
 

Анализ на конкуренцията

Сравняваме сайтове на ваши конкуренти, анализираме силните и слабите им черти и очертаваме конкурентните предимства за вас от гледна точка на потребителите ви.

Проектиране на сайтове и софтуер (UX Design)

??зготвяме интуитивен и лесен за ползване проект за вашия сайт или софтуер, според изискванията на вашия бизнес и въвличайки всички ключови страни и гледни точки в процеса.

??нтуитивна подредба за вашия сайт или магазин

??зготвяме лесна за ползване структура и навигация за вашия сайт заедно с потребителите ви. Услугата е подходяща за подредба на стоки в електронни магазини и за сайтове с богато съдържание и сложна структура.

При въпроси или искане за конкретна оферта можете да се свържете с нас на телефони: 02/48 33 957 и 0884 189 886 или да ни пишете на [email protected].