Тестове за ползваемост (usability test)

Потребителско проучване, UX ResearchПотребителско проучване, UX Research title=


??скате да имате:

Как тестовете с потребители помагат?

В тестовете за ползваемост (usability test, UX Research) участват потребители. Целта е да се подобри сайт или продукт. Проучването разкрива проблемите, които хората срещат при ползване на сайта или софтуер. Подобно е на маркетингово изследване и обикновено се провежда с малко хора. Съчетава техниките на наблюдение и дълбочинно интервю.

По време на тестовете наблюдаваме как потребителите ползват сайт или софтуер в естествена среда и разговаряме с тях. Така научаваме какво харесват, какво ги затруднява и озадачава, какво още искат да се добави в сайта и кое е излишно.

В резултат получавате препоръки за подобряване на началната страница, графичния дизайн, навигацията, структурата, функционалността и съдържанието на сайта, подкрепени с цитати и видео клипове от сесиите.

Какво включват тестовете?

Каквo спечелиха клиентите ни?

 

Софийска вода

Лукрат проектира сайта на Софийска вода и един от резултатите е 40% повече потребителски регистрации за онлайн услуги на сайта. Повече за проекта и мнение на клиента :)


Софтуер за медиен анализ

Клиент ни постави задача да повишим ефективността на негов софтуер. Наблюденията и анализът показаха, че потребителите губят много време в борба със системата. Те изпълняват неползотворни и излишно времеемки действия.

Действие

Брой пъти
за 1 ч

Продължи
телност

Загуба
за 1 ч

Загуба
за 1 месец

Действие 1

3

34 сек

2 мин

4 часа

Действие 2

63

4 сек

4 мин

10 часа

Действие 3

8

17 сек

2 мин

5 часа

Общо

   

8 мин

19 часа

Оказа се, че само с оптимизиране на 3 функционалности, могат да се спестят 33 работни дни за 1 година на всеки потребител.

Още истории за нашите клиенти може да разгледате в проекти и клиенти.

Допълнителна информация

Колкото по-рано се направи тестването за ползваемост (usability test), толкова по-добре. Ето и няколко препоръки кога може да се включи тестване в процеса на разработка.

 • Преди да започнете да проектирате и разработвате, можете да тествате конкурентни сайтове (или продукти). По този начин получавате информация за предимствата и недостатъците на използваните от тях концепции, подходи и конкретни интерфейсни елементи. Разбирате какво липсва на потребителите на тестваните сайтове и какви услуги и функционалности искат да получат.
 • Преди редизайн препоръчвам да тествате настоящия (стария) дизайн. По този начин ще разберете накъде да насочите ресурсите си при предстоящите промени, какво точно трябва да се промени и какво да се добави.
 • В процеса на проектиране е най-добре да тествате прототип (макет) на новия продукт. По този начин ще разберете кои са проблемите в навигацията и подредбата на информацията още преди да сте вложили време и ресурси в разработка на продукта.
 • Готов сайт е добре да тествате, за да откриете и отстраните проблеми с четимостта и разбираемостта на съдържанието, за да отстраните козметични проблеми свързани с навигацията (напр. имена на връзки), както и за да разберете в каква посока да развивате продукта си, за да отговаря във все по-голяма степен на изискванията и нуждите на вашите потребители.

Доклад с препоръки и видеоклипове от проведените тестове.

В доклада описваме проблемите и даваме общи и конкретни препоръки за повишаване на ефективността на продукта ви и удовлетвореността на потребителите. Докладът включва:

1. Анализ на силните и слабите страни на:

 • Начална страница – първи впечатления, съдържание и навигационни елементи, първоначална ориентация на потребителите;
 • Функционалност – лекота на ползване и заучаване на функционалностите;
 • Съдържание на сайта – изчерпателност и разбираемост на информацията за продуктите, услугите, офертите и промоциите на клиента;
 • Навигация и структура на сайта – ориентация на потребителите; лекота на навигиране, намиране на необходимата информация;
 • Художествен дизайн – привлекателност на дизайна на сайта;
 • Сайтът като цяло – степен, в която сайтът отговаря на изискванията и очакванията на потребителите.

2. Препоръки за:

 • Подобряване на взаимодействието на потребителите със сайта – общи за сайта и конкретни за структурата и интерфейсните елементи;
 • Повишаване на разбираемостта и четимостта на текстовете.

3. Метрични резултати:

 • Успеваемост – мярка за способността на потребителите да изпълняват задачите си в сайта – основният показател за ползваемост;
 • Коефициент на ориентация – мярка за способността на сайта да води потребителите по оптимален начин;
 • Удовлетвореност – показател за субективното усещане, с което потребителите остават след ползване на сайта.

4. Коментари на участниците в тестването.

5. Въпроси на потребителите

6. Препоръки, желания и идеи на потребителите за допълнителни функционалности и рубрики в сайта.

Прилагането на препоръките, получени при тестване за ползваемост ще подобри ползваемостта на сайта ви: информацията става по-намираема, текстовете по-ясни и точни, а взаимодействието на потребителите с продукта по-леко, удобно и приятно за тях. С помощта на тестване за ползваемост може да направите сайта си:

 • по-атрактивен, полезен и удовлетворяващ за потребителите,
 • по-ефективен за вашия бизнес,
 • по-евтин за поддръжка,
 • по-добър от сайтовете на конкурентите ви.

Вижте мнения на наши клиенти за ползата от прилагането на ползваемост.

Участници

Профилът на участниците (демографски и психографски характеристики) уточняваме с Клиента.

Участниците подбираме чрез метода на телефонното интервю.
Тестването с 5 участника от една и 8 участника от 2 целеви групи дава оптимално отношение вложени средства, получени резултати.

Група е хора със сходни интереси, опит и познания. Например, за сайта на мобилен оператор различни целеви групи са представители на фирмите и тинейджърите.

Работата с повече потребители би дала по-достоверни и представителни резултати, но едва ли би дала съществена нова информация, като същевременно би оскъпила услугата излишно. При работа с по-малко участници, рискуваме да пропуснем важни аспекти на потребителските изисквания.

Тестването за ползваемост е качествено изследване и при него не се търси повторяемост и статистическа достоверност на резултатите. Целта на тестването е да се подобри ползваемостта, а не да се измери с точност.

Цени и срокове

В зависимост от обема на сайта, дълбочината на анализа и вида на потребителите, цените варират от 2500 до 14 000 лв. и най-често са:

2500 лв. за базово тестване
Провеждаме всичко в рамките на 1 седмица. Тестваме основните функционалности на сайта (продукта) с минимален брой представители на вашите потребители. Резултатите описваме с доклад и обсъждаме в рамките на работна среща.

+ 400 лв. за да включим в резултатите, които ви представяме и метрики: успеваемост за всяка задача, оценки за удовлетвореност и обосновки на участниците.

+ 400 лв. за да включим в резултатите, които ви представяме и видео-клипове с участниците от проведените тестове.

Цените са посочени без ДДС.

За справка: по данни от пролетта на 2007 година и по данни от сайта на NielsenNormanGroup, цените на водещите фирми по света за тестване с 5 до 8 потребители варират от 14 000 евро до 19 000 евро. С усложняване на задачата, цената може да надхвърли 30 000 евро.

Средствата вложени в ползваемост са инвестиция. С помоща на тестване за ползваемост се откриват и отстраняват проблеми, възпрепятстващи успешното взаимодействие на потребителите с продукта и съответно се предотвратяват потенциални загуби.

Когато става дума за тестване за ползваемост, правилният въпрос не е колко пари ще струва тестването. По-уместно е да се запитате колко ще ми струва да не тествам с потребители. Нетестването може да ви струва по-малко поръчки, повече обаждания до поддръжката и повече недоволни клиенти.

Срокове

В зависимост от обема на сайта, дълбочината на анализа и вида на потребителите:

 • от 6 до 9 работни дни за работа с 1 група потребители
 • от 10 до 18 работни дни за работа с 2 групи потребители

Сроковете можем да променяме в зависимост ор спешността и спецификата на проекта.

Връзка с нас

Винаги сме готови за преговори и договаряне на цени и партньорства. Не мислите ли, че е време да ни се обадите?