Проектиране на сайтове и софтуер (UX Design)

??зготвяме интуитивени, лесени за ползване и печеливши проекти за сайтове и софтуер??зработваме проект на вашия сайт (определена функционалност или софтуер), който е интуитивен и лесен за ползване. Въвличаме всички ключови страни в процеса и заедно полагаме основите на сайта в процес на скициране. При необходимост изготвяме и подробен прототип.

Какво е скициране?

Това е техника за бързо и гъвкаво проектиране. Въвличаме всички ключови страни (разработчици, дизайнери, маркетинг, проектен мениджмънт) в процеса на работа и ви превеждаме от първоначалната идея до завършен, одобрен от екипа проект, за забележително кратко време.
По този начин се използва креативността и потенциала на екипа и се достига до решение, което отговаря  на изискванията и ограниченията на всички страни.
Работата протича в рамките на проектантски работни срещи, след което резултатите се описват в удобен за клиента вид и се предават за ползване на екипа. Това се случва бързо и гъвкаво, благодарение на паралелната работа на всички ключови страни.

Какво е прототип?

Това е макет на вашия сайт, в който са показани всички основни страници, навигацията, менютата, структурата на сайта, основните функционалности. Може да съдържа и съдържание. Може да разгледате пример за прототип на сайта на Лукрат, отличен с награда за най-добър корпоративен сайт в БГ Сайт 2010.


Каква е ползата?

Още преди да бъдат вложени средства в техническа разработка (кодиране и художествен дизайн) става възможно изграждането на общо виждане за продукта между всички страни, включени в разработването му: клиенти, разработчици, дизайнери, тестери и потребители. Споделената визия предпазва от скъпоструващи грешки, дължащи се на недоразумения между изискванията и изпълнението.

Проектирането преди разработка осигурява по-високо качество на по-ниска цена, тъй като всички необходими преработки се правят преди реалното изграждане на продукта.

За въпроси и поръчки

0885 909 357 (??рина Герджикова) и [email protected]