Мобилно тестване (mobile usability test)

Тестване на мобилни приложения и сайтове


mobile usability test


??скате да имате:

 

Какво е мобилно тестване?

В тестването през мобилно устройство (Мobile usability test, Mobile UX Research) проверяваме лекотата на ползване на вашия сайт или приложение с участието на потребители. Целта е да се подобри сайт, мобилно приложение или софтуер, ползвани през мобилен екран.
Наблюдаваме в контекст как хора ползват през мобилни устройства продукт и ги насърчаваме да споделят какво е лесно и какво не при взаимодействието си с него. Тестовите сесии се записват със специален софтуер.
В резултат получавате препоръки за подобряване на началната страница, графичния дизайн, навигацията, структурата, функционалността и съдържанието, подкрепени с цитати и видео клипове от потребителските сесии.

Какво включва мобилното тестване?Как помогнахме на нашите клиенти може да разгледате в проекти и клиенти.

Допълнителна информация

Колкото по-рано, толкова по-добре. Mоже да се включи мобилно тестване и в процеса на разработка.

 • Тествайте конкурентен продукт или приложение преди да започнете да проектирате и разработвате. Така ще получите информация за предимствата и недостатъците на използваните концепции, подходи и функционалности. Разбирате какво липсва на потребителите и какво искат да получат.
 • Преди редизайн
  Тествайте настоящия (стария) дизайн. По този начин ще разберете накъде да насочите ресурсите си при предстоящите промени, какво точно трябва да се промени и какво да се добави или махне в новата мобилната версия или приложение.
 • В процеса на проектиране е най-добре да се тества прототип (макет) на новия продукт. По този начин се разбира кои са проблемите в навигацията и подредбата на информацията още преди да са вложени време и ресурси в разработка на продукта.
 • Готов мобилен сайт или приложение
  Тества се, за да се открият и отстраните проблеми с навигацията и структурата, четимостта и разбираемостта на съдържанието. Тестът показва в каква посока да се развива продукта, за да отговаря на изискванията и нуждите на отребителите.

Доклад с препоръки и видеоклипове от проведените тестове.

В доклада описваме проблемите и даваме общи и конкретни препоръки за повишаване на ефективността на мобилния сайт или приложението.
Документът включва:

1. Анализ на силните и слабите страни на:

 • Начална страница – първи впечатления, съдържание и навигационни елементи, първоначална ориентация на потребителите;
 • Функционалност – лекота на ползване и заучаване на функционалностите;
 • Съдържание – изчерпателност и разбираемост на информацията за продуктите, услугите, офертите и промоциите на клиента;
 • Навигация и структура – ориентация на потребителите; лекота на навигиране, намиране на необходимата информация;
 • Художествен дизайн – привлекателност на дизайна;
 • Мобилният сайт или приложението като цяло – степен, в която продуктът отговаря на изискванията и очакванията на потребителите.

2. Препоръки за:

 • Подобряване на взаимодействието на потребителите – общи за мобилния сайт или приложение и конкретни за структурата и интерфейсните елементи;
 • Повишаване на разбираемостта и четимостта на текстовете.

3. Метрични резултати:

 • Успеваемост – мярка за способността на потребителите да изпълняват задачите си в мобилния сайт или приложение – основният показател за ползваемост;
 • Коефициент на ориентация – мярка за способността на мобилния сайт или приложение да води потребителите по оптимален начин;
 • Удовлетвореност – показател за субективното усещане, с което потребителите остават след ползване на мобилния сайт или приложение.

4. Коментари на участниците в тестването.

5. Въпроси на потребителите

6. Препоръки, желания и идеи на потребителите за допълнителни функционалности и информация.

Прилагането на препоръките за ползваемост ще подобри ползваемостта на мобилния сайт или приложение: информацията става по-намираема, текстовете по-ясни и точни, а взаимодействието на потребителите с продукта по-леко, удобно и приятно за тях. С помощта на тестване за ползваемост може да направите мобилния сайт или приложение:

 • по-атрактивен, полезен и удовлетворяващ за потребителите,
 • по-ефективен за вашия бизнес,
 • по-евтин за поддръжка,
 • по-добър от този на конкурентите ви.

Вижте мнения на наши клиенти за ползата от прилагането на ползваемост.

Профилът на участниците (демографски и психографски характеристики) уточняваме с Клиента.

Подбираме ги чрез метода на телефонното интервю.
Тестването с 5 участника от една и 8 участника от 2 целеви групи дава оптимално отношение вложени средства, получени резултати.

Група е хора със сходни интереси, опит и познания. Например, за сайта на мобилен оператор различни целеви групи са представители на фирмите и тинейджърите.

Работата с повече потребители би дала по-достоверни и представителни резултати, но едва ли би дала съществена нова информация, като същевременно би оскъпила услугата излишно. При работа с по-малко участници, рискуваме да пропуснем важни аспекти на потребителските изисквания.

Тестването за ползваемост е качествено изследване и при него не се търси повторяемост и статистическа достоверност на резултатите. Целта на тестването е да се подобри ползваемостта, а не да се измери с точност.

6500 лв. за базово тестване
За 1 седмица. Тестваме основните функционалности на мобилния сайт или приложение с 5 участника. Получавате доклад с резултати и обсъждаме в рамките на работна среща.

+ 400 лв., за да включим в резултатите, които ви представяме и метрики: успеваемост за всяка задача, оценки за удовлетвореност и обосновки на участниците.

+ 400 лв., за да включим в резултатите, които ви представяме и видео-клипове с участниците от проведените тестове.

Цените са посочени без ДДС.

За справка: по данни от пролетта на 2007 година и по данни от сайта на NielsenNormanGroup, цените на водещите фирми по света за тестване с 5 до 8 потребители варират от 14 000 евро до 19 000 евро. С усложняване на задачата, цената може да надхвърли 30 000 евро.

Средствата вложени в ползваемост са инвестиция. С помоща на тестване за ползваемост се откриват и отстраняват проблеми, възпрепятстващи успешното взаимодействие на потребителите с продукта и съответно се предотвратяват потенциални загуби.

Когато става дума за тестване за ползваемост, правилният въпрос не е колко пари ще струва тестването. По-уместно е да се запитате колко ще ми струва да не тествам с потребители. Нетестването може да ви струва по-малко поръчки, повече обаждания до поддръжката и повече недоволни клиенти.

В зависимост от обема на сайта, дълбочината на анализа и вида на потребителите:

 • от 6 до 9 работни дни за работа с 1 група потребители
 • от 10 до 18 работни дни за работа с 2 групи потребители

Сроковете може да варират в зависимост от спешността и спецификата на проекта.

Връзка с нас

Винаги сме готови за преговори и договаряне на цени и партньорства. Не мислите ли, че е време да ни се обадите?