Мнения на наши клиенти

Голяма награда за нас е да знаем, че помагаме на нашите клиенти и техните потребители. Ето някои мнения.Голяма награда за нас е да знаем, че помагаме на нашите клиенти и техните потребители. Ето някои мнения:

Клиент: Борика-Банксервиз

„БОР??КА – БАНКСЕРВ??З“ АД стартира съвместно с „Лукрат“ много важен за фирмата проект, а именно изграждане на изцяло нов уебсайт за електронните подписи с марка B-Trust. В продължение на няколко месеца работихме интензивно с „Лукрат“ по изработването на много подробен функционален прототип на този сайт. Проектът е доста сложен, тъй като не само имаше за цел изцяло да оптимизира и преподреди наличната информация, но и да включи в себе си функционалност по обслужването на онлайн заявките на клиентите, които до момента не бяха част от уебсайта. В проекта беше включено и тестване с реални потребители от различни категории, което ни даде много добри насоки в оптимизирането на структурата на сайта.

Работата ни заедно доказа професионалните умения на екипа на „Лукрат“ в анализа на непозната и специфична информация, създаването на оптимизирани текстове и изграждането на сложни форми, и процеси за обработка на клиентски данни. Високо ценим приятния тон и положителното отношение през целия период на работата, както и отговорността на фирма „Лукрат“ за завършване на договорения проект без компромиси в качеството и при стриктно спазване на сроковете.

Слави Славчев
Експерт "Маркетинг и продажби", Борика - Банкервиз АД


Клиент: Вестител

   1. С какви очаквания и опасения започнахте работата по проекта?
    С положителни очаквания, които в крайна сметка се оправдаха. Опасенията ни бяха свързани с „разбирането” на тествания продукт и точното поставяне на задачите към тестваната група, за да се извлече нужната информация.
   2. Какво ви впечатли по време на съвместната ни работа (положително, отрицателно)?
    Това, че ни предразположихте максимално и работихте на супер професионално ниво!
   3. Какво ви хареса по време на съвместната ни работа?
    Търпението, отзивчивостта и това, че винаги бяхте готови да направите и неща, които надхвърлят проекта, за да ни помогнете в разрешаването на нашия казус. Също и това, че ни казахте, че може да работите и около коледните празници, за да стартира успешно нашият проект.
    Най-много ни хареса крайният резултат.
   4. Какво не ви хареса по време на съвместната ни работа?
    Няма такова, колкото и да се опитваме да „измислим”.
   5. Какво ще препоръчате на екипа на Лукрат?
    Да разширите портфолиото на тестваните продукти и информацията за вашето съществуване да достигне до максимално повече хора. Много фирми изобщо не си представят, че може да има такъв тип тестване и че могат да получат толкова важна информация за „ключа” към потребителския ум. Естествено след това всичко е в ръцете на този, който ще използва информацията.
   6. Какво мислите за крайния резултат от съвместната ни работа?
    Крайният резултат беше впечатляващ. Не само разбрахме какви са проблемите на сайта ни, но разбрахме и какво очакват хората от нашия продукт. Разбрахме „за какво мечтаят” нашите потенциални клиенти, което е безценно.

Благодарим Ви, че не ни спестихте критиките.

Благодарим Ви, че ни дадохте много ценна, систематизирана и най-вече практическа информация и теми за размисъл и за действия в посока подобряване на комуникацията и на продукта ни.

Благодарим Ви за търпението, с което подходихте към нашите проблеми и нас самите.

Благодарим Ви, за приятелството и партньорството!

Людмила Йорданова
Ръководител отдел Маркетинг Комуникации, Вестител БГ, Овергаз Холдинг
11 май 2009 г.


Клиент: ??нтермайндс

Работата по проекта започнахме без никакви опасения. Напротив, ние сме фирма, която се е занимавала до неотдавна с уеб маркетинг и изграждане на сайтове. Понастоящем издаваме лицензно световно известно списание, което се приема за „библията” на уеб приложенията и уеб разработчиците. Ние имахме ясното съзнание, че тест за ползваемост може да допринесе много за подобряването на сайта на проекта, по който работим. Затова всъщност стартирахме работата по Usability testing с много надежди и очаквания.

По време на съвместната ни работа лично мен особено ме впечатлиха ясните послания, верния усет за нуждите ни, отзивчивостта към всяка наша молба. ??маме отлични впечатления от работата с Вас и Вашата фирма. Без колебания бих препоръчала Вашите услуги на всеки, който има онлайн представяне или онлайн бизнес.

Крайният резултат от съвместната ни работа оценяваме като много полезен. Препоръките дадени от хората, участвали в тестването, са много интересни. Анализите, които сте направили, и изводите от тях са безспорно градивни, добре обосновани и в този смисъл - много важни за подобряване на ползваемостта на страницата на продукта на проект СОЛЕ. Вашите препоръки са в основата на сериозен план за следващите етапи на работа по проекта с нашите партньори от Германия и Холандия.

??зключително съм затруднена да посоча какво не ми е харесало по време на съвместната ни работа. Без намерение да Ви лаская, такова нещо нямаше.

Забележителен професионализъм!

Бих Ви препоръчала да продължавате да работите все така без забележки.

Пожелаваме Ви и още повече клиенти.

Антоанета Анева
Business Development Manager, Interminds LLC
10 май 2009 г.


Проект: Проектиране на нов сайт на Софийска вода

В продължение на няколко месеца работихме интензивно с ЛУКРАТ по изработването на много подробен функционален прототип на нов корпоративен сайт на Софийска вода. Работата ни заедно може да бъде описана по следния начин – уважение и дух на сътрудничество, много идеи, внимание към детайлите, съзнателност за нуждите на крайния потребител и професионална комуникация. Но може би най-важното - екипът на ЛУКРАТ са готови на това „допълнително” усилие, което отличава хората, с които „искаш” от просто тези, с които „трябва” да работиш.

??вайло Чипев
Бизнес анализатор, Софийска вода
22 май 2008 г.


Проект: Редизайн на сайта на ГлоБул

Тестването на ползваемостта на сайта на ГлоБул (www.globul.bg) беше част от проекта за въвеждането на ново корпоративно лого на компанията.

Основната цел на изследването беше да се даде насока за предстоящия редизайн на сайта. Разкриването на добрите и слабите страни и извличането на потребителските изисквания към промяна на сайта способстваха за нейното постигане.
Тестването на сайта имаше своята специфика. Той e съставен от две части – статична (информационна) и динамична (рубриката My GloBul). Първата запознава посетителите на сайта с ГлоБул и продуктите и услугите, които предлага. Втората част дава възможност за изпращане на SMS-и от страницата на мобилния оператор (WEB2SMS), проверка на месечната сметка (Е-фактура), осигурява достъп до лично MMS пространство на потребителите (MMS албум) и др.

Поради това, тестването беше проведено сред три групи потребители. Първата група беше съставена от респонденти, които имаха опит и с двете части на сайта. Втората група включваше респонденти, които ползват сайта често, но нямат опит с My GloBul.Третата група респонденти включваше потребители, които нямаха опит със сайта на ГлоБул. Подобно разпределение на извадката ни даде възможност да проверим мнението и нагласите на потребителите в зависимост от тяхната степен на познаване на сайта на ГлоБул, което от своя страна да даде възможно най-обективната оценка за неговото състояние.

??зследването трябваше да даде отговор на въпроси, свързани с удовлетвореността от сайта, художествения дизайн, навигацията и структурата на сайта, степента на ориентация и т.н. За целта Лукрат съставиха две групи задачи за изпълнение, които представляваха и основната част от потребителския гайд. Първата група задачи бе предназначена за оценка на статичната част на сайта, а втората – за динамичната. Подбора на задачите беше направен професионално, като изпълнението на всяка една от тях даваше отговор на всеки един от предварително зададените въпроси.

Една от основните характеристики за добър сайт е свързана с възприятията на потребителите по отношение на ориентацията и успеваемостта в процеса на търсене и изпълнение на задачите. Лукрат предложиха да измерим количествено тези два показателя и да ги сравним със средните за български сайтове. Това ни даде отговор на въпроса в каква степен и колко силно е взаимодействието между потребителите и сайта, което неминуемо въздейства върху цялостната удовлетвореност и вероятността съответния потребител да повтори посещението си.

??скрено ме впечатли подробния доклад, който Лукрат направиха относно тестването на сайта на ГлоБул. Той включва, както описание на всеки един детайл от методологията на изследването и резултатите, така и проблемите, които срещат потребителите, и препоръките за тяхното решаване.

По време на редизайна на сайта на ГлоБул бяха взети под внимание по-голямата част от препоръките на Лукрат. Това доведе до значително нарастване на посещенията на сайта на ГлоБул.
Разбира се, сайта на ГлоБул постоянно се променя по отношение на допълнителна информация и нови рубрики, но изследването за ползваемостта, направено от Лукрат притежава дългосрочен характер и резултатите от него могат да бъдат използвани при всяка промяна.

??ван Комитски.
Специалист Маркетинг и Планиране, Корпоративен Маркетинг, ГлоБул
2006 г.

подробности за проекта ->


Клиент: Цвят и пиксел

Проект: Открий съкровището

Целевата аудитория на уебсайта "Открий съкровището" са деца между 6 и 14 години. Това е разнородна аудитория - децата на 6 едва започват да четат и пишат, а тези на 14 вече имат доста опит и изисквания към информацията, която ползват. Нашата нелека цел беше да направим сайт, подходящ и за малките, и за големите. Затова беше задължително да извършим тестване с потребители - да сме сигурни, че сме на прав път, и че сайтът ще е едновременно интересен, забавен, интуитивен и удобен.

Тестването на фаза спецификации не беше удачно, тъй като уебсайтът акцентира върху визията предвид долната възрастова граница на потребителите. Затова извършихме тестовете на фаза завършен потребителски интерфейс, дефакто малко преди завършването на продукта.

Въпреки ограниченото време и трудностите, свързани със специфичната целева аудитория, Лукрат откликнаха веднага. Проведоха тестове с 2 възрастови групи - деца на около 10 и 14 години. При наблюденията на работата на децата се оформиха основните проблеми, с които те се сблъскваха. Някои промени направихме още преди пускането на уебсайта, друга част тепърва предстои. В резултат улеснихме работата на децата с уебсайта и така подобрихме качеството на нашата работа.

Сайтът вече се радва на голяма посещаемост както от деца, така и от възрастни, и леснотата на използването му е изключително важна. Лукрат помогнаха много за това.

Деляна Костадинова
Координатор уеб продукция, Технически консултант, Цвят и пиксел
2006 г.


Клиент: Орбител

Проект: www.01001.bg

Каква е ползата за Орбител?
Орбифон 01001 е първата лоу-кост телекомуникационна услуга в България. Затова заложихме на 100% автоматизация в уеб. Предизвикателството пред нас беше да предложим удобна, лесна и разбираема услуга на несвикналия с това български потребител. Това беше основната причина да потърсим услугите на Лукрат.

Планирахме разработката на два етапа – прототип и реална система, като тествахме след всеки от тях. Първият тест ни позволи да идентифицираме проблеми на услугата още на концептуално ниво, преди да сме написали един ред програмен код. Благодарение на втория тест успяхме да измерим реалния ефект от работата на Лукрат и да се уверим в удобството на потребителя с нашата услуга.

Какво спести?
Предвид лоу-кост модела на услугата Орбифон 01001, участието на Лукрат беше критично от гледна точка на спестяване.

Благодарение на тестовете с прототипа спестихме много излишен програмистки труд за преработка на готовата система.

Улесняването на потребителите при разбиране и работа с услугата спестиха на Орбител нуждата от образователна рекламна кампания. Единственото, което се наложи да комуникираме масово с потребителите беше безплатния тест. А такова послание е много силно и не се нуждае от голям бюджет.

Липсваше обичайния за всяка нова и непозната услуга пик от въпроси към отдела за поддръжка на клиенти. Очевидно потребителите се справят добре сами, само с помощта на обясненията, които с помощта на Лукрат им предложихме като текстове и навигация.

Какво донесе?
Само за един месец регистрациите за услугата надхвърлиха 5 хиляди.

Стана ли сайтът по-бързо?
Често се заблуждаваме, че един сайт може да стане по-бързо, ако пропуснем фазата с тестване на ползваемостта. Това е вярно, само ако този сайт няма поставени цели, а се създава самоцелно.

Предизвикателните бизнес или комуникационни цели пред даден сайт се достигат много по-бързо чрез участие на консултанти като Лукрат, вместо еволюционния подход на опита и грешката.

Какви поуки си извлякохте?
Колкото повече усилия се вложат по време на развоя на даден сайт, толкова по-малко усилия са необходими за неговото поддържане. Старата военна мъдрост „Повече пот в обучението – по-малко кръв в боя” важи и тук.

Повлия ли на производствения процес? Как?
Категорично. Подчини производствения процес на нуждите на пазара.

Валерия Ангелова
Продуктов мениджър Уеб услуги, www.orbitel.bg
2005 г.


Проект: www.01001.bg

„За сайта на услугата Орбифон 01001 имахме нужда да проверим адекватността на решенията си относно графичния дизайн и начините за взаимодействие на хората със сайта. Понеже става дума за масова услуга, която работи чрез интернет, беше много важно да сме сигурни, че възможно най-много потребители ще се справят с онлайн задачите си и ще са доволни от ползването на Орбифон 01001.

Разработихме HTML прототип (детайлен макет на сайта, който не е свързан с базата данни и представя графичния дизайн схематично, без да навлиза в подробности), който усъвършенствахме в продължение на няколко седмици вътре в нашия екип и съвместно с Орбител. В крайна сметка изчерпахме всичките си идеи за по-добър начин да направим нещата. ??махме нужда от свеж поглед. А и не бяхме чули мнението на обикновените хора, които ще използват сайта – правихме догадки , базирани на нашия опит и знания

Първият тест на Лукрат показа кои са най-проблемните места при работа със сайта. Само заради недостатъчно добро съдържание (като смисъл и оформление) на някои от страниците, хората не успяваха да изпълнят важни задачи – да се регистрират, да ползват услугата.

Непосредствено преди старта на услугата и респективно сайта успяхме да нанесем промените, продиктувани от резултатите на теста. ??збегнахме навреме някои сериозни проблеми, които щяха да навредят на ефективността на сайта и бизнес резултатите на Орбител. Направихме необходимите промени – основно в съдържанието и външния вид на сайта – и на втория тест очаквахме да разберем доколко са били удачни.

Далеч по-малко хора срещаха проблеми и като цяло сайтът предлагаше безгрижно изживяване за посетителите . Нетейдж достави работещо и жизнено решение на Орбител.“

Георги Варзоновцев
Проектант на потребителски интерфейси и взаимодействие, web.netagesolutions.com
2005 г.

подробности за проекта ->


Клиент: Нетинфо АД

Проект: Нов дизайн на поща АБВ

„При смяната на дизайна на АБВ използвахме доста активно услугите на Лукрат, за да проверим как потребителите ни ще възприемат промяната така, че тя да бъде осъществена с минимум търкания и стрес.

Организирани бяха поредица от тестове с потребители, на концептуално ниво (макети) и на работно ниво (върху вече работещ тестов сайт). Благодарение на тези тестове бяха открити начини продукта да бъде подобрен допълнително, както и да бъде направен по-лесно използваем. Възникнаха добри идеи, които реализирахме преди пускането на окончателния продукт.

С други думи, помощта на Лукрат беше полезна не като „оценка как потребителя възприема нещо“, а повече като „какво да направим, за да ни възприемат по-добре потребителите“. ??зводите от междинния и крайния доклад бяха внимателно разгледани и доведоха до няколко дизайнерски и функционални промени в новото АБВ.

Предложенията ни помогнаха много, най-вече с това че внесоха допълнителна, „свежа“ гледна точка към проблема. Част от тях дублираха наши идеи, които имахме и от преди, но една голяма част бяха изненадващи за нас и ни дадоха идеи, до които вероятно нямаше да стигнем сами. Поне не скоро...

Благодарение на подробните предварителни тестове и „оглаждането“ на новото АБВ на няколко стъпки, успяхме да направим прехода между двете версии особено плавно, без стрес у потребителите, отлив на клиенти, възмутени писма или други отрицателни ефекти. По принцип промяна като тази, която осъществихме в АБВ през 2003 г, е нещо което е много трудоемко и е от критична важност за подобен продукт и фирма като нашата може да си позволи подобна драстична стъпка веднъж на няколко години. За наша радост този преход мина без никакви сътресения, не на последно място заради предварителните тестове.

Смятаме и в бъдеще да провеждаме подобни тестове за всички наши по-важни продукти, и се надяваме това като цяло да стане навик на всички фирми и институции, които публикуват в интернет. Време е българското интернет-пространство да „узрее“ до този следващ етап от развитието си и да започне да подхожда по-отговорно към въпроса.“

Павел Калинов
Бизнес развитие, www.netinfo.bg
2003 г.

подробности за проекта ->


Клиент: NetageSolutions

Проект: Загорка футбол

„В Лукрат направиха евристична оценка и тестване на прототипа на футболния портал на Загорка АД www.zagorka-football.com. Резултатът от оценката наложи значителна промяна на началната страница и начина на показване на част от информацията в сайта.

Много сме доволни от съвместната ни работа: вие ни помагате да предложим по-добри, по-качествени смислени решения на нашите клиенти.“

??ва Хаджийска
Ръководител проекти, NetageSolutions

„It looks great! Thank you!“

Ventseslav Hikov
Client Service Director, Graffiti BBDO

Клиент: NetageSolutions

Проект: Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe (TTFSE)

„За Световната банка Нетейдж направи сайт, описващ транспортните особености на Балканите и предлагащ възможност за планиране на маршрути.

Съдържанието на сайта за различните балкански държави се администрира от съответната държава и е сравнително сложно упражнение, тъй като всички секции са динамични.

Лукрат тестваха административната част на системата с целевите потребители, които бяха дошли на обучение в България. Те бяха подготвили въпросник с 12 задачи, които администраторите трябва да извършват често и така откриха проблемните зони в административната част.

От доклада с проблеми и препоръки, отново изпълнихме около половината, с което подобрихме ползваемостта на административната част.

Лукрат свършиха чудесна, професионална работа, успяха да предразположат потребителите от различни държави да извършат упражненията и да коментират и с това ни помогнаха да се поздравим с успех на края на проекта.“

Теодора Лилова
Продуктов мениджър, NetageSolutions
2002 г.

подробности за проекта ->


Клиент: NetageSolutions

Проект: DealDynamo

„The team of LUCRAT has performed a heuristic evaluation of the HTML prototype of Netage Solutions flagship product DealDynamo.

I am truly impressed with their dedication and competence.

Since an HTML prototype does not always present a sufficient picture of all underlying functionality, they often called to discuss business logic, asked questions about demographic and educational characteristics of our target group, and showed a remarkably professional attitude to every aspect of their work.

The final report was very thorough and well structured — it contained 145 issues, grouped by severity, heuristic groups and location, and the team presented a set of possible solutions for each issue.

The report helped us find the weak points of our product at a very early stage, and we used about 70 per cent of their suggestions to release a more efficient and user-friendly final version.

Many thanks for the superior quality work!“

Stefka Dodova
DealDynamo,Product Manager, NetageSolutions
2001 г.

Клиент: NetageSolutions

Проект: Балканфарма

„Нетейдж ООД разработи за компанията, в която работя, уебсайт с множество секции, включващи както представяне на фирмата и продуктите й, така и разнообразна информация на здравна тематика, насочена към различни групи посетители — лекари, търговци на лекарствени продукти, потребители.

Като служител на Балканфарма, който участваше в проекта, имах възможност да присъствам на няколко теста, проведени от Лукрат, от което получих изключително интересни впечатления от работата на екипа и участниците в тестовете. С тяхна помощ бяха открити редица пропуски в ползваемостта на сайта, беше събрана полезна информация за поведението на посетителите, техните предварителни очаквания и мнения за сайта.

В резултат на проведеното от Лукрат изследване, получихме конкретни препоръки за коригиране на откритите недостатъци в сайта. Считам, че след като се съобразихме с тях, той стана по-удобен и по-достъпен за целевата група посетители благодарение на подобренията в навигацията, подредбата и начина на представяне на информацията, яснотата и скоростта на откриване на нужната информация от страна на посетителите.

Въпреки, че официалното стартиране на новия сайт на Балканфарма тепърва предстои, то вече са показателни мненията на хората, които са го видели и разгледали. Общото мнение е, че „сайтът е добре подреден, с изчистен вид и съдържание, лесна и разбираема навигация“. Безспорно принос за това има и Лукрат и екипът, който провеждаше и участваше в тестовете.“

Павел Вълев
Системен интегратор, Отдел „??нформационни технологии“, Балканфарма Холдинг АД
2001 г.

„За Балканфарма Нетейдж направи двуезичен сайт, чийто прототип Лукрат тестваха със студенти.

Лукрат подготвиха доклад с проблемите открити при тестването, преди да пуснем сайта. След консултация с клиента, преценихме кои от препоръките да включим в крайния вид на сайта. От 73 идентифицирани проблема, отстранихме около половината, с което направихме сайта по-ползваем за крайния потребител.

Много съм доволна от работата с Лукрат, защото работиха професионално, произведоха качествен доклад, в който описват проблемите детайлно и предлагат решение, където е възможно.“

Теодора Лилова
Продуктов мениджър, NetageSolutions

подробности за проекта ->


Клиент: ABC Design&Communication

Проект: www.bgsite.org

„Един добре направен и репортуван тест за ползваемост, особено при сложен случай, каквото е гласуването на публиката в конкурса БГ Сайт винаги е полезен.

Макар да имаме не малко компетенции, нямахме възможност да тестваме и анализираме онлайн гласуването за издание 2001, а получихме не малко критики за предходните.

Предложенията от доклада бяха резонни, съобразихме се с повечето от тях. ?? резултатите бяха на лице — имахме значително по-висока степен на успешно гласували за любимите си сайтове в БГ Сайт 2002 и 2003.

Комуникацията беше лесна, своевременно се отговаряше, изцяло по мейл. Като цяло — имаше смисъл, което в крайна сметка е най-важното.“

Жюстин Томс
Маркетинг и продажби, ABC Design & Communication
2001 г.


Клиент: Некском България

Проект: „??нВойс“ — билинг система за VoIP

„През периода декември 2000 — март 2001 г. имах възможност да работя с екип на Лукрат.

Компанията за която работя ползва услугите на Лукрат във връзка със софтуерен проект за тарифиране на телекомуникационни услуги. В света има по-малко от 5 такива системи и една от причините е че този тип програмни продукти е изключително тясно специализиран, сложен и отговорен — хиляди клиенти получават финансови извлечения на базата на тази система.

Макар и в началото комуникацията с екипа да бе леко затруднена (това бе напълно нормално, тъй като това беше първият комерсиален проект на Лукрат) след първите няколко срещи работата потръгна доста продуктивно.

Всеки член от екипа навлизаше в материята бързо и се стремеше да допринесе максимално за работата. Екипът изпълни своите задължения до последната запетая от договора и спази всички клаузи от договореностите за поверителност при работа. Комуникацията беше навременна и професионална — всички срокове бяха спазвани изключително стриктно, което e жизненоважно при проект, в който си сътрудничат три компании и спазват крайни срокове, бюджет и потенциален излаз на международен пазар. Системата, която разработихме заедно с Лукрат вече работи и обслужва България. В началото на април бе инсталирана в Румъния, а месец по-късно ще бъде инсталирана и в Словакия.

Показателна за качеството на работата на Лукрат бе следният коментар на човек, използвал системата без предварителна подготовка:
„Макар че отворих билинг системата за първи път, сякаш бях работил с нея дълго време — нямаше тайни или нещо неясно. Просто започнах да работя.““

Костадин Атанасов
Зав. Отдел „Нови технологии и услуги“, Ръководител на проекта „??нВойс“, Некском България
2000 г.

подробности за проекта ->