Регистрация за Тренинг за тестване на ползваемост (Usability testing)
лв. с ДДС.