Некском

20 Март, 2001
Клиент
Некском България (www.nexcom.bg)
Задачата
Да проектираме макети на интуитивен и лесен за работа потребителски интерфейс на системата, съобразен с потребителските нужди и навици. Да открием потенциалните проблеми за потребителите на вече работещата билинг-система.
Направеното
Проектирахме взаимодействието потребител-система за всички секции на бъдещия продукт. ??звлякохме потенциалните проблеми на прототипа на работещата билинг-система чрез метода евристична оценка.
Резултатът
Макети на потребителски интерфейси за всички секции на системата, позволяващи лекота в разучаването и използването на билинг-системата. Доклад с описание на потенциалните проблеми за потребителите и препоръки за тяхното отстраняване.