ГлоБул

29 Август, 2006

Към сайта на ГлобулВ периода 20 – 27 април 2006 г, тествахме за ползваемост сайта на ГлоБул – www.globul.bg. В тестването участваха опитни и неопитни потребители на сайта.
Целта на тестването бе да:

Към MyGlobul

Сайтът на ГлоБул бе тестван от гледна точка на следните аспекти:

Резултатите се използват за отправна точка при редизайна на сайта от екипите на ГлоБул и БиЕсЕйч.